۱۲ آذر ۱۳۸۷

ظهیرالدوله

abbas [ ۰۸ دى ۱۳۸۷ ]

the idea of a picture is- capturing a moment when an action is taking place. To record that moment in the history. do you see that in your picture.


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی Security Code
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
213014